Z GAMSKOGELHÜTTE STEZKOU KUHPARKUHR

Cesta tam (lze využít i vláček)