Soutěska Leutascher – jednou nohou v Německu, druhou v Rakousku

S dětmi v báglu
2,5 - 5,5km

Soutěska Leutascher leží na hranicích mezi Německem a Rakouskem. Její návštěva se hodí jako zpestření cesty do Rakouska. Trochu protáhnout nohy po dlouhé jízdě, než skočíte do auta a dojedete do své cílové prázdninové destinace. Město Mittenwald v jehož blízkosti se nachází, leží na cestě z Garmische do Innsbrucku.

Kde parkovat?

Podle turistických schopností svých dětí nebo časových možností si můžete vybrat, ze které světové strany se do soutěsky vydáte. Pokud chcete pouze navštívit placený úsek soutěsky a na burácející se vodu se podívat pěkně zblízka, je lepší zvolit příchod z východu, pokud se chcete okolo i trochu projít, můžete si vybrat ze dvou výletních okruhů. Modrého a červeného, které jdou samozřejmě společně kombinovat. Pro modrý je lepší parkovat na východním konci oblasti ve městě Mittenwald. Pro červený je vhodné použít parkoviště Leutasch na západním konci soutěsky.

Modrý okruh

My jsme zvolili přístup z východu. Auto jsme zaparkovali na placeném parkovišti podél ulice Innsbrucker Straße na jižním okraji města Mittenwald (47.4313142N, 11.2608458E). A po pár metrech jsme se napojili na modrou turistickou značku (map.cz) vedoucí přes řeku Isar a potok Mühlbach, kde jsme se u kapličky dali proti jeho toku doleva a cesta nás dovedla až ke vstupu do soutěsky. V kiosku si můžete zaplatit vstup do nejužší části soutěsky, kdy vás obousměrný chodníček dovede až k vyhlídce na vodopád. Vstupenky zakoupíte v Rakousku, projdete turniketem a po pár krocích už jste v Německu! 🙂 My jsme platili (červenec 2023) 4€ za dospělého a 2€ za dítě. Visuté chodníčky končí cca po 70m a vy se musíte vrátit zase stejnou cestou zpět. My jsme zde byli ve všední den dopoledne a za deště, takže jsme se s někým potkali skoro až na konci, ale věřím, že za hezkého počasí zde může být lidí dost, proto bych raději doporučovala méně exponované termíny.

Po opuštění placené zóny jsme se vydali po modrém okruhu serpentýnami do kopce, kde nám cestu zpestřovaly informační naučné tabule v němčině a angličtině o vlivu ledovců na krajinu a o vzniku soutěsky ozdobené obrázky místních pohádkových tvorů. Stezka náš dovedla k visutému chodníčku vysoko nad soutěskou a k mostu přes celou soutěsku. V těchto místech jsme my přešli na druhou stranu přes most a lesem a klesáním jsme se po modrém kruhu vrátili ke kiosku a vstupu do placené části soutěsky a zpět k autu stejnou cestou, co jsme přišli. Celý výlet měřil podle hodinek 5km a zabral nám 2 hodiny. Mapy udávají 4,5km. Hodinky mezi skalami mohou přeměřovat víc.

Pokud byste ale nepřešli přes most jako my, můžete pokračovat dál po na skále přilepeném chodníčku a kochat se divokou vodou zařízlou do skály hluboko pod vámi a dojít dál k dalšímu mostu přes soutěsku, nebo až na západní konec soutěsky k parkovišti Leutasch již po červeném okruhu.

Jen do placené soutěsky

Pokud zaparkujete jako my Na Innsbrucker Straße a dojdete jen do soutěsky a zase zpět, výlet bude měřit jen 2,5km.
Až ke kiosku je tento krátký výlet možný absolvovat s kočárkem, který však bude nutné pro návštěvu soutěsky nechat zaparkovaný u kiosku.

Červený okruh

Pro vstup na červený okruh zaparkujte na parkovišti Leutasch (47.4274317N, 11.2353567E) a vydejte se po Klammgeistweg (mapy.cz značí modře) do soutěsky. Vstup z parkoviště je sir bránu s nápisem Leutascher Geisterklamm. Podle map by hned zpočátku měly být lavičky s dřevěnou lávkou s houpacími trámky na řetězech pro děti, lanový park, dále pak dřevěný Stonehenge. Půjdete li jen k mostu přes soutěsku, který jsme přešli my, a vrátíte se lesní stezkou nazpět, měří červený okruh cca 3,5km. Chcete-li si to spojit i s návštěvou placeného úseku soutěsky, bude celý výlet měřit cca 5,5km.

IMG_2657-ve-velke-velikosti
IMG_2708-ve-velke-velikosti
IMG_2713-ve-velke-velikosti