Malta Hochalmstraβe a priehrada Kölnbreinsperre

Malta Hochalmstraβe je mýtna cesta, ktorá vedie údolím Maltatal k priehrade Kölnbreinsperre. Jej prejazd je spoplatnený sumou 20 eur za osobný automobil, držitelia Kärnten Card neplatia nič. Cesta meria 14,4 km a od mýtnej búdky po priehradu prekonáva prevýšenie 1022 metrov. Je situovaná v nádhernom prostredí Vysokých Taur, v tesnej blízkosti vodopádov, ktoré padajú zo strmých zrázov po oboch stranách cesty. Motoristi sa môžu tešiť na ostré zákruty a tunely vytesané do skál. V dvoch úsekoch je doprava púšťaná striedavo semaformi. Pozdĺž cesty sa nachádzajú viaceré odstavné plochy, kde si môžete urobiť zastávku na fotenie, prípadne sa trochu prejsť. Obľúbená je napríklad krátka prechádzka k vodopádu Melnikfall.

Na konci asfaltky vás čaká úchvatné priehradné jazero obklopené vysokými horami. K dispozícii je veľké bezplatné parkovisko. Určite sa prejdite po širokej poloblúkovej hrádzi, najvyššej v celom Rakúsku. V jej strede je vybudovaná vyhliadková plošina AirWalk. Časť jej podlahy je presklená a pod nohami tak vidíte 200-metrovú priepasť! Za poplatok je možné absolvovať so sprievodcom prehliadku vnútorných priestorov priehradného múru.

Po severnom brehu vodnej nádrže vedie štrková cesta, vhodná na prechádzky (aj s kočíkom) a už je len na vás, ako ďaleko sa vyberiete. Asi po kilometri prídete k reštaurácii Kölnbreinstüberl, kde je malé detské ihrisko. Do priehrady tu ústí potok, kde sa tiež môžu deti dobre zabaviť i osviežiť. Keď pôjdete ešte ďalej, narazíte na ďalšie potoky i vodopády.

Ak by vám po výlete zostala nejaká tá hodinka navyše (a nie je veľmi chladno), môžete sa na spiatočnej ceste zastaviť na skvelom vodnom ihrisku Wassererlebnispark Maltatal.

koln4
koln2
koln3